Aspekty prawne

Tradycja od 1992 roku

Dołącz do ponad 850 zadowolonych klientów

Na chwilę obecną w większości przypadków ze względu na specyfikę naszych konstrukcji (wolnostojąca, nietrwale związana z podłożem, demontowalna) wymagane jest tylko zgłoszenie czyli podstawowa nieskomplikowana procedura wymagająca jedynie złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy. Oczywiście ostateczna decyzja należy do wydziału architektury, który swoją decyzję uzależnia od zapisów miejscowego planu zagospodarowania, powierzchni obiektu, usytuowania obiektu na działce.

Zgłoszenie (warunki):

 • sposób przygotowania podłoża: płyta betonowa do 0,2m lub kostka brukowa
 • obiekty zgłoszone jako pomieszczenia gospodarcze, zaplecza gospodarcze, wiaty, magazynki nietrwale związane z podłożem, pow. 35 mkw na każde 500 mkw działki
 • w niektórych urzędach wniosek o określenie warunków zabudowy nie jest wymagany

 

Zgłoszenie:

 • wniosek (wydział architektury)
 • mapki (wydział geodezji)
 • opis obiektu (producent)
 • Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 30 dni.

Pozwolenie na budowę:

 • wniosek: „określenie warunków zabudowy”
 • wniosek: „pozwolenie na budowę”
 • mapki (wydział geodezji + geodeta)
 • opis obiektu (producent)
 • projekt w 4 egzemplarzach (projektant)
 • książka budowy (kierownik budowy)
 • Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 60-90 dni.

Decyzja Urzędu Miasta lub Gminy uzależniona jest od:

 • planu zagospodarowania przestrzennego
 • powierzchni/kubatury obiektu
 • powierzchni obiektu w stosunku do powierzchni działki
 • usytuowania obiektu na działce
 • sposobu przygotowania podłoża.