Na chwilę obecną w większości przypadków ze względu na specyfikę naszych konstrukcji (wolnostojąca, nietrwale związana z podłożem, demontowalna) wymagane jest tylko zgłoszenie czyli podstawowa nieskomplikowana procedura wymagająca jedynie złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy. Oczywiście ostateczna decyzja należy do wydziału architektury, który swoją decyzję uzależnia od zapisów miejscowego planu zagospodarowania, powierzchni obiektu, usytuowania obiektu na działce.
Zgłoszenie (warunki):

sposób przygotowania podłoża: płyta betonowa do 0,2m lub kostka brukowa
obiekty zgłoszone jako pomieszczenia gospodarcze, zaplecza gospodarcze, wiaty, magazynki nietrwale związane z podłożem, pow. 35 mkw na każde 500 mkw działki
W niektórych urzędach wniosek o określenie warunków zabudowy nie jest wymagany
Zgłoszenie:

wniosek (wydział architektury)
mapki (wydział geodezji)
opis obiektu (producent)
Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 30 dni.

Pozwolenie na budowę:

wniosek: „określenie warunków zabudowy”
wniosek: „pozwolenie na budowę”
mapki (wydział geodezji + geodeta)
opis obiektu (producent)
projekt w 4 egzemplarzach (projektant)
książka budowy (kierownik budowy)
Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 60-90 dni.

Decyzja Urzędu Miasta lub Gminy uzależniona jest od:

planu zagospodarowania przestrzennego
powierzchni/kubatury obiektu
powierzchni obiektu w stosunku do powierzchni działki
usytuowania obiektu na działce
sposobu przygotowania podłoża.

* dotyczy obiektów do 25m2